Discipliner

Maraton - Maraton-stafetløb - Halvmaraton - Handbike-maraton - 10 km løb - 10 km Walking-/ Nordic Walking - Fun Run - Kids Run Normal

Generelle informationer

Arrangør (adresse for tilmelding)
eichels GmbH
Marathon Büro
Kleine Düwelstraße 21 
D-30171 Hannover, Tyskland
Telefon: +49 511-81 20 14
E-mail: kontakt (at) Marathon-hannover.de

Starttider

09:00 Maraton
09:30 Maraton-stafetløb
10:40 Halvmaraton
13:15 10 km løb
13:40 10 km Walking-/ Nordic Walking

Moderator
Niedersächsischer Leichtathletik Verband eV Ferdinand-Wilhelm- Fricke-Weg 10, D-30169 Hannover, Tyskland

Regler for gennemførelse
Ift. den kontraktmæssige gennemførelse af stævnet og sportsudøverens deltagelse heri gælder bestemmelserne og sportsforskrifterne fra det Tyske Atletikforbund (Deutscher Leichtathletikverband (DLV)) samt fra International Association of Athletics Federations (IAAF) i den version, der gælder på løbsdagen.

Sportsudøveren erklærer sig indforstået med, at de nævnte bestemmelser er gældende. Disse kan rekvireres hos det pågældende forbund, eller den til enhver tid gyldige version kan ses på forbundets internetsider.
Krav for deltagelse
Enhver som har den alder, som bestemmelserne kræver, er berettiget til at starte i løbet. I følgende tilfælde forbeholder arrangøren sig ret til til enhver tid at udelukke sportsudøveren fra deltagelse eller til at fjerne denne fra resultatlisten: Hvis sportsudøveren mindst har handlet groft uagtsomt og kommet med usande personlige informationer ved tilmeldingen, hvis deltagelsen strider mod en af bestemmelserne for de ovennævnte sportsforbund, hvis sportsudøveren er udelukket fra deltagelse hos en af de nævnte sportsforbund, eller hvis der er mistanke om, at sportsudøveren vil deltage efter at have indtaget forbudte medikamenter (doping). Derudover i tilfælde af at sportsudøveren ændrer sit startnummer eller gør det usynligt, eller at han/hun ændrer det sponsormærke, som befinder sig på startnummeret, eller idet han/hun ikke bærer startnummeret på det påkrævede sted eller slet ikke bærer startnummeret. Endelig i tilfælde af at sportsudøveren anvender sportsredskaber, som ikke udtrykkeligt er tilladt ifølge arrangørens program, eller idet anvendelsen af disse strider mod en af bestemmelserne for et af de sportsforbund som er nævnt i disse krav for deltagelse, at sportsudøveren ikke følger personalets anvisninger og derved forstyrrer den korrekte gennemførelse af løbet eller udgør en fare for egen, andre sportsudøveres, personalets eller besøgendes sikkerhed eller sundhed.

Klasseinddeling/konkurrencer
Mænd/kvinder: Inddelingen sker ift. aldersklasserne M/K HK, M/K30, M/K35, M/K40, M/K45, M/K50, M/K55, M/K60, M/K65, M/K70, M/K75 og ældre.
Holdkonkurrencen bliver afgjort ved at lægge tiderne sammen for 3 løbere fra en klub eller en anden organisation. De første 3 løbere i mål danner således holdet.
OBS!
Ift. holdkonkurrencen skal deltagernes klubnavn skrives på den samme måde! Først udregnes resultatet uafhængigt af deltagernes tilmeldte aldersklasse, ift. mænd/kvinder hovedkategori (HK, enkelt og hold).

Uddrag fra betingelser for deltagelse
Deltagelsen sker grundlæggende på eget ansvar! Arrangøren hæfter - på nær de skader der er nævnt i ansvarsfraskrivelsen - kun op til konkurrencens ansvarsforsikring, hvor personskader og materielle skader pt. dækkes op til et beløb på 2.600.000,- Euro. (maksimal erstatning ift. alle skader). Arrangørens ansvarsfraskrivelse anerkendes udtrykkeligt!

Arrangøren hæfter ikke for opbevarede genstande eller for garderobe.