Databeskyttelse
I det omfang der opfordres til angivelse af personlige informationer (fx navn, adresse eller e-mail-adresse), sker det så vidt muligt altid frivilligt. Benyttelsen af tilbuddene og tjenesterne kan, så vidt muligt, altid benyttes uden angivelse af personlige informationer.
Udenforståendes anvendelse af de kontaktinformationer, der er nævnt under Kolofon, til at sende uopfordret reklame- og andet informationsmateriale tages der hermed udtrykkeligt afstand fra. Sidernes operatør forbeholder sig ret til at tage retslige skridt i tilfælde af fremsendelse af uopfordrede informationer af reklamemæssig art, fx spam-mails etc..