Ansvarlig for indholdet på www.marathon-hannover.de, men ikke for indholdet af de eksterne links (se  Disclaimer):

eichels: Event GmbH
Kleine Düwelstraße 21
30171 Hannover
» www.eichels-event.com

Adm. direktør:
Stefanie Eichel & Carsten Krebs

Telefon: 0511 - 28 87 93 - 0
Telefax: 0511 - 28 87 93 - 19
eMail: kontakt(at)eichels-event.com

Amtsgericht Hannover
HRB 59823
UST-Id. DE219828918


Ansvar for indhold
Vi har været meget omhyggelige ift. at skabe indholdet på vores sider. Vi kan dog ikke garantere for indholdets rigtighed, fuldstændighed og aktualitet.
Som udbyder af tjenester er vi ifølge § 6 stk.1 MDStV og § 8 stk.1 TDG ansvarlige for eget indhold på disse sider ift. den generelle lovgivning. Udbydere af tjenester er dog ikke forpligtet til at overvåge de fremmede informationer, der er sendt eller gemt af dem, og er heller ikke forpligtet til at søge efter forhold, der tyder på ulovlige aktiviteter. Forpligtelsen til at fjerne eller spærre adgangen til informationer iht. den generelle lovgivning forbliver upåvirket heraf. Et ansvar i forhold hertil er først muligt efter det tidspunkt, hvor der er viden om et konkret brud på lovgivningen. Hvis vi bliver gjort bekendt med eventuelle lovbrud, fjerner vi det pågældende indhold med det samme.

Ansvar for links
Vores sider indeholder links til eksterne websites fra 3. personer, og vi har ingen indflydelse ift. deres indhold. Derfor kan vi heller ikke være ansvarlige for dette fremmede indhold. Den pågældende udbyder eller operatør er altid ansvarlig ift. indholdet af de sider, der er linket til. På det tidspunkt hvor vi linkede til en sådan side, kontrollerede vi, om der var mulige brud på lovgivningen. Da der blev linket til den pågældende side, kunne vi ikke påvise lovbrud. Det er dog ikke muligt permanent at kontrollere indholdet af de sider vi linker til, medmindre vi har konkret grund til at antage, at der er tale om lovbrud. Hvis vi bliver gjort bekendt med, at der er lovbrud, fjerner vi sådanne links med det samme.

Ophavsret
Udbyderne af siderne bestræber sig altid på at anerkende andres ophavsret eller gøre brug af egne eller licensfrie værker.
Det indhold og de værker, som er fremstillet af side-operatørene på disse sider, er underlagt den tyske ophavsret. Bidrag fra 3. person er kendetegnet som sådanne bidrag. Kopiering, redigering, spredning og enhver form for anvendelse, som overskrider grænsen for ophavsretten, kræver skriftlig samtykke fra den pågældende forfatter/producent. Downloads og kopier af disse sider er kun tilladt med henblik på privat, ikke-kommercielle brug.

Databeskyttelse
I det omfang der opfordres til angivelse af personlige informationer (fx navn, adresse eller e-mail-adresse), sker det så vidt muligt altid frivilligt. Benyttelsen af tilbuddene og tjenesterne kan, så vidt muligt, altid benyttes uden angivelse af personlige informationer.
Udenforståendes anvendelse af de kontaktinformationer, der er nævnt under Kolofon, til at sende uopfordret reklame- og andet informationsmateriale tages der hermed udtrykkeligt afstand fra. Sidernes operatør forbeholder sig ret til at tage retslige skridt i tilfælde af fremsendelse af uopfordrede informationer af reklamemæssig art, fx spam-mails etc..

Ishakdesign - Visuelle Kommunikation

CASE ONE GmbH (i.A. für Ishakdesign)