Enhver som har den alder, som bestemmelserne kræver, er berettiget til at starte i løbet. I følgende tilfælde forbeholder arrangøren sig ret til til enhver tid at udelukke sportsudøveren fra deltagelse eller til at fjerne denne fra resultatlisten: Hvis sportsudøveren mindst har handlet groft uagtsomt og kommet med usande personlige informationer ved tilmeldingen, hvis deltagelsen strider mod en af bestemmelserne for de ovennævnte sportsforbund, hvis sportsudøveren er udelukket fra deltagelse hos en af de nævnte sportsforbund, eller hvis der er mistanke om, at sportsudøveren vil deltage efter at have indtaget forbudte medikamenter (doping). Derudover i tilfælde af at sportsudøveren ændrer sit startnummer eller gør det usynligt, eller at han/hun ændrer det sponsormærke, som befinder sig på startnummeret, eller idet han/hun ikke bærer startnummeret på det påkrævede sted eller slet ikke bærer startnummeret. Endelig i tilfælde af at sportsudøveren anvender sportsredskaber, som ikke udtrykkeligt er tilladt ifølge arrangørens program, eller idet anvendelsen af disse strider mod en af bestemmelserne for et af de sportsforbund som er nævnt i disse krav for deltagelse, at sportsudøveren ikke følger personalets anvisninger og derved forstyrrer den korrekte gennemførelse af løbet eller udgør en fare for egen, andre sportsudøveres, personalets eller besøgendes sikkerhed eller sundhed.